PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gevinst ved salg av aksjer

  Fritaksmetoden - eksempel ved kjøp og salg av aksjer

  • K8077 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

  Gevinst ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden blir behandlet nedenfor.

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på kjøp og salg av finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6.

  Bokføring

  Bokført verdi på aksje er kr 100 000. Vi er innenfor fritaksmetoden (sktl. § 2-38), og det er forutsatt at selskapet ikke driver med salg av aksjer som næring. Aksjen selges for kr 150 000. Følgende føringer utføres:

  Bokføringsforslag

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Utligner kjøpsverdi på balanseførte aksjer Konto 1350 Andre aksjer, norske Kr 100 000
  Føring av salgsverdi på aksjer Konto 1920 Bankinnskudd

  Kr 150 000

  Differansen mellom kjøps- og salgsverdi mot gevinstkonto

  Konto 8077 Gevinst ved realisasjon andre akjser

  Kr 50 000

  Hvilken konto man velger for oppgjøret av aksjene avhenger av om man får midlene nå direkte, inn på konto 1920 Bankinnskudd, eller gjennomfører et salg på kreditt.

  Ved kjøp av børsnoterte aksjer skal kjøpene føres mot konto 1810 Børsnoterte aksjer, slik at ved salg skal salget utligne konto 1810 Børsnoterte aksjer.

  Føringen med salg av aksjer er dermed en ordinær post og går som reduksjon balansepost og inntekt (gevinst) / kostnad (tap).

  Stikkord:

  • 3 % regelen,
  • aksjegevinst,
  • aksjer,
  • aksjesalg,
  • avkastning aksjer,
  • avkastning fond,
  • fritaksmetoden,
  • omløpsaksjer,
  • realisasjon aksjer,
  • realisasjon fond,
  • realisere fond,
  • salg av aksjer,
  • utbytte,
  • fritaksmodellen,
  • salg,
  • ks,
  • kjøp,
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan