PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av aksjer

  Fritaksmetoden - eksempel ved kjøp og salg av aksjer

  • D1350 Andre aksjer, norske

  Temaet behandler bokføring ved kjøp av aksjer.

  Merverdiavgift

  Det er ikke merverdiavgift på kjøp av finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6.

  Bokføring

  Bokføringsforslag

  Eksempelet viser kjøp av 10 000 aksjer til kr 10 pr aksje, samlet verdi på kr 100 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Notat
  Kjøp av aksjer Konto 1350 Andre aksjer, norske Konto 1920 Bankinnskudd Kr 100 000 10 000 aksjer á kr 10

  Ved kjøp av aksjer som er notert på Oslo Børs, skal konto 1810 Børsnoterte aksjer, norske, benyttes.

  I den praktiske bokføringen anbefales det å skrive inn antall kjøpte aksjer og til hvilken kurs som tilleggsinformasjon til bokføringen. Alternativt scanne inn sluttseddelen og legge den som vedlegg til føringen.

  Det er viktig å ha oversikt over kjøpskurs både ved salg og verdivurdering pr 31.12. Dette for å beregne realisert/urealisert tap/gevinst.

  Kjøp av aksjefond kan bokføres på samme måte som aksjer. Det må vurderes om det skal føres som et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel ut i fra hensikten med kjøpet. Kjøper et selskap aksjer i et annet norsk AS, kan hensikten med kjøpet være varig eie jf. regnskapsloven § 5-3, og det skal føres som et anleggsmiddel i balansen. Hvis selskapet handler aksjer på Oslo Børs, skal slike aksjer vurderes som omløpsmidler jf. regnskapsloven § 5-2, og bokføres deretter.

  Kurtasje

  Kurtasje er en provisjon/avgift som blir betalt til den megleren som utfører en handel av aksjer eller andre verdipapirer.
  Kurtasjen er oftest en prosentandel av det beløpet som skal investeres. De fleste meglere opererer også med en minstepris på kurtasjen for å utføre en handel.

  Ved bokføring legges kurtasjen på kostprisen av aksjene og blir en del av inngangsverdien. Det vil si at kurtasjen inngår i den ordinære gevinst-/ tapsberegningen.

  Et eksempel kan være ved en handel på kr 500 000, der kurtasjen på 0,05%, som utgjør kr 250. Inngangsverdien på aksjene som skal bokføres i balansen, blir totalt kr 500 250.

  Stikkord:

  • 3 % regelen,
  • aksjefond,
  • aksjekjøp,
  • aksjer,
  • aksjesalg,
  • forvaltningshonorar,
  • forvaltningsprovisjon,
  • fritaksmetoden,
  • kjøp av aksjer,
  • kostnader ved aksjekjøp,
  • realisasjon aksjer,
  • salg av aksjer,
  • utbytte,
  • fritaksmodellen,
  • honnorar,
  • Kostand,
  • salg,
  • ks,
  • kjøp,
  • kostnad,
  433 1412 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan