PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattemessige konsekvenser

  Fritaksmetoden - eksempel ved kjøp og salg av aksjer

  Når et AS som eier aksjer i et annet norsk AS realiserer aksjen (selger aksjen), så vil salget falle inn under fritaksmetoden i sktl. § 2-38. Det betyr at gevinsten på aksjen som realiseres ikke skattlegges og et eventuelt tap ved salg av aksjen ikke gir rett til skattemessig fradrag. Denne justering utføres i fastsettingspapirene på næringsoppgaven side 4. Gevinsten legger man i post 0833 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (dette blir som fradrag i næringsinntekt) og ved tap legger man det i post 0633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (dette blir som tillegg i næringsinntekten).

  For ytterligere informasjon om fritaksmetoden se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • 3 % regelen,
  • aksjer,
  • aksjesalg,
  • fond,
  • fritaksmetoden,
  • realisasjon aksjer,
  • salg av aksjer,
  • treprosentregelen,
  • utbytte,
  • fritaksmodellen,
  • salg,
  • ks,
  • kjøp,
  433 1411 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan