PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skatt

  Frukt og bær

  Ifølge Skatte-ABC - Jordbruk - punkt 10.22 skal nyplanting av frukt- og bærvekster i næring som har en antatt levetid på minimum tre år aktiveres og kan ikke avskrives. Kostnaden kan først fradras når feltet ryddes. Kostnader ved vedlikeholdsplanting kan likevel fradragsføres direkte.

  Nettoinntekter fra sanking av bær kan tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag dersom aktivitetene drives i tilknytning til jordbruks- eller hagebruksvirksomheten, jf. FSFIN § 8-1-11 bokstav a nr. 6. Se nærmere om jordbruksfradraget.

  Frukttrær og lignende som er anskaffet til prydhage i tilknytning til bolig omfattes ikke av disse reglene. Dette skal føres som privat utgift.

  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan