PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av utvidet garanti

  Garanti - og reklamasjonskostnader

  • D7500 Forsikringspremie
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for merverdiavgift på separable ytelser som garantier og forsikringer jf. mval. § 3-6. Les eget tema for serviceavtaler «Serviceavtale ved kjøp og salg av varer»

  Bokføring

  Kjøp, ytelse inkludert i prisen

  Som det er beskrevet i punktet for «Garanti - og reklamasjonskostnader -> Utvidet garantiansvar» er det ikke gitt at verdien på den utvidede garantien fremkommer på salgsdokumentasjonen for kjøper. I slike tilfeller er den utvidede garantien inkludert i prisen, og kjøper har ingen mulighet til å velge den bort. I utgangspunktet skal den utvidede ytelsen bokføres separat og periodiseres over garantiperioden, men siden det ikke er mulig å skille denne ut, må den føres sammen med hovedkjøpet. Dette gjelder ofte ved kjøp av ny bil der det f. eks. reklameres med fem til syv års garanti, og denne er priset inn i selve salgsprisen.

  Kontering

  Kjøp av maskin som har en utvidet garanti på 5 år eller x antall driftstimer. Verdien på garantien har selger inkludert i prisen, slik at den ikke spesifiseres i salgsdokumentasjonen.

  Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  Utvidet garanti inkludert i prisen Konto 1200 Maskiner og anlegg Konto 2400 Leverandørgjeld Kr 520 000 Inng. 25%

  Garantien på fem år blir bokført sammen med aktiveringen av kjøpet, og avskrevet over bilens levetid.

  Kjøp, ytelse separert fra hovedkjøp

  Alternativt kan kunden velge å kjøpe en utvidet garanti, forsikring eller serviceavtale til produktet. I slike tilfeller bokføres den separable ytelsen separat og periodiseres over avtalens varighet. Verdien på ekstraytelsen kommer klart frem i salgsdokumentasjonen og gjør bokføringen enkel.

  Kontering

  Ved kjøp av datamaskin til kr 20 000, og en tilleggsforsikring på kr 1500 som går over tre år, vil bokføringen se ut som følgende:

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x Datamaskin + forsikring Konto 2400 Leverandørgjeld kr 21 500
  x Datamaskin Konto 1280 Kontormaskiner kr 20 000 Inng. 25%
  x Forsikring Konto 1743 Forskuddsbetalt forsikring kr 1 500 Inng. 0%

  Periodisering av forsikring:

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x1 til x3 Periodisering Konto 7500 Forsikring Konto 1743 Forskuddsbetalt forsikring kr 500 Inng. 0%

  Alternativ bokføring kan være konto 7550 Garantikostnad.

  Stikkord:

  • garanti,
  • periodisering,
  • produktforsikring,
  • reklamasjoner,
  • kmva,
  • Kostand,
  • tv,
  • kjøp,
  • kostnad,
  Kjøp av utvidet garanti
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan