PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Små foretak

  Garanti - og reklamasjonskostnader

  • D7550 Garantikostnad
  • K2989 Avsetning for andre forpliktelser
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Generelt

  Små foretak jf. regnskapsloven § 1-6, kan velge å behandle separable og ikke-separable garanti- og serviceytelser på samme måte. Dette ved å avsette fremtidige garanti-/servicekostnader isteden for å inntektsføre de, se NRS 8.6.2.1.8.5 Service- og garantiytelser. Ved å bruke forenklingsregelen slipper små foretak å vurdere om garanti- og serviceytelsen er separabel eller ikke-separabel.

  Eksempel:

  Garantikostnad på kr 6 000 som går over tre år, avsettes ved transaksjonstidspunktet. Kostnaden reduseres igjennom garantitiden, og som vist i dette eksempelet med kr 2 000 årlig. På transaksjonstidspunktet inntektsføres varen og garantien sammen på vanlig måte.

  Kontering

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp
  x Avsetning av garantikostnad Konto 7550 Garantikostnad Konto 2989 Avsetnings for andre forpliktelser 6 000
  x1 til x3 Reduksjon Konto 2989 Avsetnings for andre forpliktelser Konto 7550 Garantikostnad 2 000

  Skatt

  Faktiske garanti- og reklamasjonskostnader som er pådratt i forbindelse med oppfyllelsen av garantien eller reklamasjonen, kan fradragsføres i virksomheten. Avsetning til fremtidige garanti- og reklamasjonskostnader er ikke fradragsberettiget, se sktl. § 14-2 andre ledd. Det er uten betydning om avsetningen er ført som inntektsreduksjon eller kostnadsført.

  Avsetninger til garanti- og reklamasjonskostnader vedrørende varer og tjenester som er levert ved inntektsårets utgang kan fradras formuen som gjeld under forutsetning av at avsetningen ikke overstiger sannsynlige kostnader.

  Se mer om garanti- og reklamasjonskostnader i Skatte-ABC.

  Noter

  For mer om noter for små foretak, se NRS 8.8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser.

  Stikkord:

  • avsetning,
  • garanti,
  • garantiavsetning,
  • periodisering,
  • reklamasjoner,
  • kmva,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Kostand,
  • kostnad,
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan