PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utvidet garantiansvar

  Garanti - og reklamasjonskostnader

  • D2160 Uopptjent inntekt
  • K3500 Garanti
  • MVASe kommentar

  Hvis garantiansvaret er en separabel ytelse som har en markedspris, anses inntekten som uopptjent og garantiavsetningen skal føres som salgsinntekt og ikke som driftskostnad. Denne inntekten skal periodiseres over perioden for innfrielse av garantiansvaret. Konteringen for dette er vist i eksempelet under.

  Skillet mellom ikke-separabel og separabel garanti-/serviceansvar er beskrevet i NRS 13.7.7 Garanti og service i forbindelse med salg, første avsnitt.

  Bokføring

  En vare har en utsalgspris på kr 100 000 og en utvidet garanti er priset til kr 6 000. Varen og garantien vil få en totalpris på kr 106 000. Den utvidede garantiperioden strekker seg over tre år.

  Selve salget av varen inntektsføres på transaksjonstidspunktet, og inntekten forbundet med garantien blir avsatt og periodisert over garantiperioden.

  Kontering

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp
  x Inntektsføre salget Konto 3000 Salgsinntekt 100 000
  x Mottatt betaling Konto 1500 Kundereskontro 106 000
  x Avsetning for garantiinntekt (Uopptjent inntekt) Konto 2160 Uopptjent inntekt 6 000

  Periodiseringen viser en årlig inntektsføring på kr 2 000 i takt med garanti-/ serviceperioden.

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp
  x1 til x3 Inntektsføring Konto 2160 Uopptjent inntekt Konto 3500 Garanti 2 000

  I mange tilfeller inngår den utvidede garanti-/ serviceavtalen i salgsprisen, og i slike tilfeller er det viktig for selger å ha oversikt over hvor mye den ekstra garanti-/ serviceavtalen er verdt, slik at regnskapsperiodiseringen blir riktig. Ved salg av biler er det vanlig at selger inkluderer utvidede garantier i salgsprisen, uten at verdien videre blir spesifisert for kunden.

  Stikkord:

  • avsetning,
  • garanti,
  • garantiavsetninger,
  • periodisering,
  • reklamasjoner,
  • kmva,
  • Kostand,
  • tv,
  • kostnad,
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan