PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenandel ved reparasjon av varer - kjøper

  Garantireparasjoner

  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  I de tilfeller der det er betalt ekstra for en tilleggsforsikring/garanti, vil det ofte påløpe en egenandel ved garantireparasjoner. Omsetning av varer og tjenester i forbindelse med gjenoppretting av skade følger ikke merverdiavgiftsunntaket for forsikringstjenester slik salget av selve garantien gjør. Garantireparasjonen blir ansett som ordinær omsetning av tjenester, jf. mval. § 3-1 (1), og egenandelen som må betales vil være vederlag for avgiftspliktige reparasjonstjenester som selger yter til kjøper. Se MVA-håndboken siste avsnitt under § 3-6 bokstav a - Forsikringstjenester.

  Bokføring

  Egenandelen som må betales føres i en konto under kontogruppen 66xx Reparasjon og vedlikehold, evt. kan egenandelen føres på den konto der selve kjøpet av varen ble bokført.

  Kontering

  Ved kjøp av datamaskin blir det tegnet en tilleggsforsikring der kjøper må betale en egenandel på kr 1 000 dersom en garantireparasjon utføres på datamaskinen. Forslag til bokføring er som følger:

  Debet Kredit Beløp Mva-behandling Forklaring
  Konto 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr Leverandørreskontro Kr 1 000 Fradrag inng. 25% Egenandel garantireparasjon

  Alternativt kan egenandelen føres til debet mot konto 6551 Datautstyr.

  Stikkord:

  • vedlikehold,
  • erverv,
  • reprasjoner,
  Egenandel ved reparasjon av varer - kjøper
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan