Garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

Egenandel ved reparasjon av varer - kjøper

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Merverdiavgift

I de tilfeller der det er betalt ekstra for en tilleggsforsikring/garanti, vil det ofte påløpe en egenandel ved garantireparasjoner. Omsetning av varer og tjenester i forbindelse med gjenoppretting av skade følger ikke merverdiavgiftsunntaket for forsikringstjenester slik salget av selve garantien gjør. Garantireparasjonen blir ansett som ordinær omsetning av tjenester, jf. mval. § 3-1 (1), og egenandelen som må betales vil være vederlag for avgiftspliktige reparasjonstjenester som selger yter til kjøper. Se MVA-håndboken siste avsnitt under § 3-6 bokstav a - Forsikringstjenester.

Bokføring

Egenandelen som må betales føres i en konto under kontogruppen 66xx Reparasjon og vedlikehold, evt. kan egenandelen føres på den konto der selve kjøpet av varen ble bokført.

Kontering
Stikkord: vedlikehold, erverv, reprasjoner

Egenandel ved reparasjon av varer - selger