PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenandel ved reparasjon av varer - selger

  Garantireparasjoner

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Gjelder garantireparasjoner som kjøper får utført for selgers regning mot å betale en avtalt egenandel.

  Egenandelen som betales av kjøper anses å være ordinær omsetning.

  Bokføring

  Egenandelen som betales av kjøper kan enten føres mot konto 3020 eller det kan opprettes en egen konto, f.eks. 3021 Egenandel i forbindelse med garantireparasjoner.

  Selgers reparasjonskostnader bokføres på konto for garantireparasjoner f.eks. på konto 4200 Kostnader i forbindelse med garantireparasjoner.

  Egenandel ved reparasjon av varer - selger
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan