Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Debet
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Når kunden bruker gavekortet til å kjøpe varer eller tjenester beregnes merverdiavgift av salget etter de vanlige regler for omsetning. Valg av inntektskonto avhenger av type vare eller tjeneste.

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

Eksempel - bruk av gavekort
Stikkord: gavekort, presangkort, presentkort, presang, gave, presankort, til gode

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Ubenyttede - Tilgodelapper