PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bruk - Gavekort

  Gavekort og tilgodelapper

  • D2900 Forskudd fra kunder
  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

  Merverdiavgift

  Når kunden bruker gavekortet til å kjøpe varer eller tjenester beregnes merverdiavgift av salget etter de vanlige regler for omsetning. Valg av inntektskonto avhenger av type vare eller tjeneste.

  Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

  Eksempel - bruk av gavekort

  Gavekort på kr 500 selges og kunden bruker dette til å handle varer i butikken på et senere tidspunkt. I eksempelet under er konto 2900 brukt for både gavekort og tilgodelapp. Alternativt opprettes egne konto 2901 Gavekort og 2902 Tilgodelapper for å skille disse fra hverandre.

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Salg av gavekort Konto 1920 Bankinnskudd Konto 2900 Forskudd fra kunder kr 500
  Kunde kjøper varer i butikken Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 200 Pliktig
  Brukt gavekort Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 500
  Utstedelse av tilgodelapp Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 300
  Kunde kjøper varer i butikken Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 250 Pliktig
  Brukt tilgodelapp Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 300
  Utbetalt i kontanter Konto 1900 Kontanter Kr 50

  Stikkord:

  • gavekort,
  • presangkort,
  • presentkort,
  • presang,
  • gave,
  • presankort,
  • til gode,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan