Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Debet
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
Lønn
FeriepengerSkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningsplikt

Merverdiavgift

Kunden kan bruke tilgodelappen som betalingsmiddel ved kjøp av varer og tjenester. Når tilgodelappen innløses, utløser dette et avgiftspliktig/avgiftsfritt salg (avhengig av produktet som selges) og forpliktelsen til kunden reduseres med tilsvarende beløp.

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2902 Tilgodelapper, for å skille tilgodelapper fra andre typer forskudd fra kunder.

Stikkord: tilgodelapp, til gode, presang

Ubenyttede - Tilgodelapper