Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Debet
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Kunden kan bruke tilgodelappen som betalingsmiddel ved kjøp av varer og tjenester. Når tilgodelappen innløses, utløser dette et avgiftspliktig/avgiftsfritt salg (avhengig av produktet som selges) og forpliktelsen til kunden reduseres med tilsvarende beløp.

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2902 Tilgodelapper, for å skille tilgodelapper fra andre typer forskudd fra kunder.

Stikkord: tilgodelapp, til gode, presang

Ubenyttede - Tilgodelapper