PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Gavekort

  Gavekort og tilgodelapper

  • K2900 Forskudd fra kunder
  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Generelt

  Presangkort og gavekort er forhåndsbetalte verdikort som selges av vare- og tjenesteleverandører og som kan brukes som betaling for et framtidig vare- eller tjenestekjøp. Gavekortet er som regel upersonlig og er som oftest knyttet til et spesielt bruksområde eller en bestemt utsteder. Det kan være papirbasert eller elektronisk (som et vanlig betalingskort).

  Merverdiavgift

  Salg av presangkort/gavekort er forhåndsbetaling fra kunder som på et senere tidspunkt kan bruke kortet som betalingsmiddel for varer eller tjenester. Avgiftspliktig / avgiftsfri omsetning, avhengig av type vare og tjeneste kortet er betaling for, vil først skje når gavekortet innløses.

  Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

  Bokføring

  Eksempel - bruk av gavekort
  Gavekort på kr 500 selges og kunden bruker dette til å handle varer i butikken på et senere tidspunkt. I eksempelet under er konto 2900 brukt for både gavekort og tilgodelapp. Alternativt opprettes egne konto 2901 Gavekort og 2902 Tilgodelapper for å skille disse fra hverandre.

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Salg av gavekort Konto 1920 Bankinnskudd Konto 2900 Forskudd fra kunder kr 500

  Kunde kjøper varer i butikken

  Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 200 Pliktig

  Brukt gavekort

  Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 500

  Utstedelse av tilgodelapp

  Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 300
  Kunde kjøper varer i butikken Konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats Kr 250 Pliktig
  Brukt tilgodelapp Konto 2900 Forskudd fra kunder Kr 300
  Utbetalt i kontanter Konto 1901 Kontanter Kr 50

  Eksempel - ubenyttet gavekort
  Gavekortet selges med en innløsningsfrist på 1 år. Dersom kortet ikke er innløst etter 1 år skal verdien inntektsføres uten mva siden det ikke har foregått noen omsetning av varer eller tjenester.

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Ubenyttet gavekort som er utløpt på dato Konto 2900 Forskudd fra kunder Konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt Kr 500 Ingen

  Stikkord:

  • gavekort,
  • presangkort,
  • presentkort,
  • tilgodelapp,
  • presang,
  • til gode,
  • salg,
  268 1053 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan