Salg - Gavekort

Konto
2900 Forskudd fra kunder
Kredit

Generelt

Presangkort og gavekort er forhåndsbetalte verdikort som selges av vare- og tjenesteleverandører og som kan brukes som betaling for et framtidig vare- eller tjenestekjøp. Gavekortet er som regel upersonlig og er som oftest knyttet til et spesielt bruksområde eller en bestemt utsteder. Det kan være papirbasert eller elektronisk (som et vanlig betalingskort).

Merverdiavgift

Salg av presangkort/gavekort er forhåndsbetaling fra kunder som på et senere tidspunkt kan bruke kortet som betalingsmiddel for varer eller tjenester. Avgiftspliktig / avgiftsfri omsetning, avhengig av type vare og tjeneste kortet er betaling for, vil først skje når gavekortet innløses.

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

Bokføring

Eksempel - salg av gavekort
Stikkord: gavekort, presangkort, presentkort, tilgodelapp, presang, gave, presankort, til gode, omsetning

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Ubenyttede - Tilgodelapper