PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ubenyttede - Gavekort

  Gavekort og tilgodelapper

  • D2900 Forskudd fra kunder
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVA7 - ingen mva-behandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Gavekortet selges med en innløsningsfrist, og dersom kortet ikke blir benyttet innen denne fristen skal verdien av gavekortet inntektsføres uten merverdiavgift siden det ikke har foregått noen omsetning av varer eller tjenester.

  Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

  Eksempel - ubenyttet gavekort

  Gavekortet selges med en innløsningsfrist på 1 år. Dersom kortet ikke er innløst etter 1 år skal verdien inntektsføres uten mva siden det ikke har foregått noen omsetning av varer eller tjenester.

  Kommentar Debet Kredit Beløp Mva
  Ubenyttet gavekort som er utløpt på dato Konto 2900 Forskudd fra kunder Konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt Kr 500 Ingen

  Stikkord:

  • gavekort,
  • presangkort,
  • presentkort,
  • ubrukt gavekort,
  • presang,
  • gave,
  • presankort,
  • nye,
  • til gode,
  Ubenyttede - Gavekort
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan