PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ubenyttede - Gavekort

  Gavekort og tilgodelapper

  • D2900 Forskudd fra kunder
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVASpesiell avgiftsbehandling, se kommentar

  Merverdiavgift

  Gavekortet selges med en innløsningsfrist, og dersom kortet ikke blir benyttet innen denne fristen skal verdien av gavekortet inntektsføres uten merverdiavgift siden det ikke har foregått noen omsetning av varer eller tjenester.

  Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

  Stikkord:

  • gavekort,
  • presangkort,
  • presentkort,
  • ubrukt gavekort,
  • presang,
  • til gode,
  Ubenyttede - Gavekort
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan