Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
2900 Forskudd fra kunder
Debet
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

Gavekortet selges med en innløsningsfrist, og dersom kortet ikke blir benyttet innen denne fristen skal verdien av gavekortet inntektsføres uten merverdiavgift siden det ikke har foregått noen omsetning av varer eller tjenester.

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2901 Gavekort, for å skille gavekort fra andre typer forskudd fra kunder.

Eksempel - ubenyttet gavekort
Stikkord: gavekort, presangkort, presentkort, ubrukt gavekort, presang, gave, presankort, nye, til gode

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Ubenyttede - Tilgodelapper