Salg - Gavekort

Salg - Formidling av gavekort

Bruk - Gavekort

Ubenyttede - Gavekort

Utstedelse - Tilgodelapper

Innløsning - Tilgodelapper

Ubenyttede - Tilgodelapper

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
2900 Forskudd fra kunder
Debet
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

En tilgodelapp varer ikke evig, og har en utløpsdato. Dersom tilgodelappen ikke benyttes innen tidsfristen skal verdien inntektsføres uten merverdiavgift, siden det ikke skjer noen omsetning av varer eller tjenester, se mval. § 3-1 (1).

Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2902 Tilgodelapper, for å skille tilgodelapper fra andre typer forskudd fra kunder.

Stikkord: tilgodelapp, til gode, nye, presang