PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ubenyttede - Tilgodelapper

  Gavekort og tilgodelapper

  • D2900 Forskudd fra kunder
  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVA7 - Ingen mvabehandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  En tilgodelapp varer ikke evig, og har en utløpsdato. Dersom tilgodelappen ikke benyttes innen tidsfristen skal verdien inntektsføres uten merverdiavgift, siden det ikke skjer noen omsetning av varer eller tjenester, se mval. § 3-1 (1).

  Det er anbefalt å opprette en egen konto f.eks. 2902 Tilgodelapper, for å skille tilgodelapper fra andre typer forskudd fra kunder.

  Stikkord:

  • gavekort,
  • tilgodelapp,
  • nye,
  • presang,
  • til gode,
  Ubenyttede - Tilgodelapper
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan