PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte

  Gaver til ansatte

  Satser
  Gaver utenfor arbeidsforhold

  Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottageren når verdien av gaven ikke overstiger kr 500, jf. FSFIN § 5-15-2.

  Satser

  Erkjentlighetsgave

  Gaver i arbeidsforhold

  Beløpsgrense for skattefri lønnsutbetaling

  Skatt

  Erkjentlighetsgaver til ansatte fra forretningsforbindelser er skattefrie dersom verdien av gaven ikke overstiger beløpsgrensen fastsatt i FSFIN § 5-15-2. Gaven må består av annet enn pengebeløp. Hvis verdien av en erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon utenfor arbeidsforholdet overstiger skattefritt beløp på kr 500, se FSFIN § 5-15-2, vil det ikke foreligge skattefrihet og hele verdien av gaven vil da bli skattepliktig.

  For erkjentlighetsgave med verdi på over kr 500, kan det allikevel foreligge skattefritak for gaven. Fra og med inntektsåret 2019 kan gaver til ansatte fra forretningsforbindelser være skattefrie innenfor beløpsgrensen for gaver av mindre verdi i arbeidsforhold, jf. FSFIN § 5-15-1 (3) og (4). Det vil også kunne foreligge skattefrihet dersom verdien av gaven er under grensen for lønnsrapporteringsplikt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i, skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

  Gaver av bagatellmessig verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker (gjelder både i og utenfor arbeidsforholdet).

  I følge Skatte-ABC er oppmerksomhetsgave ved spesielle anledninger (for eksempel jubileum) fra forretningsforbindelser og institusjoner skattefri for mottakeren når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelig, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • oppmerksomhetsgaver,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • presang,
  • arbeidsforhold,
  • kommandittselskap,
  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan