PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte

  Gaver til ansatte

  Satser
  Gaver utenfor ansettelsesforhold

  Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottageren når verdien av gaven ikke overstiger kr 500, jf. FSFIN § 5-15-2.

  For at gaver til ansatte fra foretningsforbindelser skal være skattefrie, kan de ikke overstige grensen fastsatt i FSFIN § 5-15-2.

  Skattefritt

  Hvis verdien av en erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon utenfor ansettelsesforholdet overstiger skattefritt beløp på 500 kroner, se FSFIN § 5-15-2, vil det ikke foreligge skattefrihet og hele verdien av gaven vil da bli skattepliktig. Det kan allikevel foreligge skattefritak for beløp som er under grensen for lønnsinnberetningsplikt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i, skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  Gaver av bagatellmessig verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker (gjelder både i og utenfor ansettelsesforholdet).

  I følge Skatte-ABC er oppmerksomhetsgave ved spesielle anledninger (for eksempel jubileum) fra forretningsforbindelser og institusjoner skattefri for mottakeren når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelig, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Representasjon» pkt. 2. Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen.

  Stikkord:

  • gave,
  • gave til ansatte,
  • gaver,
  • gaver ansatte,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gaver til ansatte,
  • arbeidstaker,
  • arbeidsforhold,
  • presang,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan