PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte

  Gaver til ansatte

  Satser
  Gaver utenfor ansettelsesforhold

  Erkjentlighetsgave (takknemlighetsgave) for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottageren når verdien av gaven ikke overstiger kr 500, jf. FSFIN § 5-15-2.

  For at gaver til ansatte fra foretningsforbindelser skal være skattefrie, kan de ikke overstige grensen fastsatt i FSFIN § 5-15-2.

  Satser

  Erkjentlighetsgave

  Beløpsgrense for skattefri lønnsutbetaling

  Skatt

  Hvis verdien av en erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon utenfor ansettelsesforholdet overstiger skattefritt beløp på 500 kroner, se FSFIN § 5-15-2, vil det ikke foreligge skattefrihet og hele verdien av gaven vil da bli skattepliktig. Det kan allikevel foreligge skattefritak for beløp som er under grensen for lønnsrapporteringsplikt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i, skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og (#link; {F1E7F5E4-3F4A-4095-9ECD-9B79E18C7Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

  Gaver av bagatellmessig verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker (gjelder både i og utenfor ansettelsesforholdet).

  I følge Skatte-ABC er oppmerksomhetsgave ved spesielle anledninger (for eksempel jubileum) fra forretningsforbindelser og institusjoner skattefri for mottakeren når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelig, se Skatte-ABC.

  Stikkord:

  • ansatte,
  • gave,
  • gave til ansatte,
  • gaver,
  • gaver ansatte,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gaver til ansatte,
  • oppmerksomhetsgaver,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidsforhold,
  • presang,
  • arbeidstager,
  • ks,
  • ansatt,
  Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver til ansatte
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan