PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra selskapet - skattefrie gaver

  Gaver til ansatte

  • D5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Gaver i ansettelsesforhold
  Gaver i naturalia som gir skattefritak for mottaker Verdi
  Ansatt i 25, 40, 50 og 60 år kr 8 000
  Gullklokke med inskripsjon* kr 12 000
  Bedriftsjubileum - 25 år eller delelig med 25 kr 3 000
  Bedriftsjubileum - 50 år eller delelig med 50 kr 4 500
  Pensjoneres eller slutter etter minimum 10 år i bedriften kr 3 000
  Bryllupsgave kr 3 000
  Bursdagsgave, 50, 60 , 70 , 75 eller 80 år kr 3 000
  Premie for forbedringsforslag kr 2 500
  Andre gaver i arbeidsforhold (årlig beløp)** kr 1 000

  * Gjelder ansettelsesforhold med varighet 25, 40, 50 og 60 år.

  ** Gir ikke skattemessig fradrag for giver. Se forøvrig FSFIN § 5-15-1 (5)

  Temaet omhandler tilfeller der gaver og premier til ansatte kan gis skattefritt fra arbeidsgiver. Med noen unntak vil dette også være skattemessig fradragsberettiget for giver.

  Merverdiavgift

  Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

  Lønn/Skatt

  Gaver som angitt i satser over, gir skattemessig fradrag for giver og skattefritak for mottaker. Gaven må ikke være i form av pengebeløp eller gavekort som kan innløses i kontanter (blir da som lønn å regne og behandles deretter, se «Lønns-ABC 2014 -> 9.25 Lønn og andre kontantytelser» for behandlingen) og må derfor bestå av en gjenstand. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven. For at skattefritaket skal gjelde må gaven eller premien være gitt på grunnlag av en generell ordning i bedriften. Det kan gis gaver skattefritt til en og samme person i løpet av et år for flere av alternativene i tabellen over. Mottaker skal ikke lønnsinnberettes dersom disse vilkårene er oppfylt. Overstiges derimot beløpet i samme inntektsår, skattlegges mottaker for overskytende, innrapporteres på a-meldingen og føres på konto 5990 Andre personalkostnader.

  For jubileum i forbindelse med tjenestetid kan skattefritaket også gjelde dersom gaven gis for andre runde år. Skattefritaket gjelder ikke for jubileum under 25 år og intervallet som gavene gis ut med kan ikke være mindre enn det som er gitt i tabellen over. Slike jubileumsgaver kan dermed ikke komme i tillegg til standardregelen, og det kan f.eks. ikke gis jubileumsgave til en ansatt for både 25 og 30 års tjenestetid.

  Oppmerksomhetsgaver som f.eks. blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre verdi fra arbeidsgiver i forbindelse med sykdom, dødsfall eller liknende er ikke skattepliktig for mottaker (faller utenfor fordelsbegrepet i sktl. § 5-1 (1)), se «Lønns-ABC 2014 -> Oppmerksomheter ved sykdom, dødsfall el.»

  Gaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker (gjelder både i og utenfor ansettelsesforholdet).

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Skattefrie gaver og premier i ansettelsesforhold».

  Unntak for fradragsretten

  Dersom en ansatt får gaver som ikke overstiger 1 000 kroner per ansatt i løpet av inntektsåret, kan dette mottas skattefritt dersom arbeidsgiver ikke fradragsfører dette skattemessig. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften. Kostnaden bokføres på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget. Se FSFIN § 5-15-1 (5). Dette gjelder f.eks. julegaver, sommergaver og gavekort som ikke kan innløses i kontanter ol.

  Eksempel

  En arbeidsgiver kjøper sommergaver til sine ansatte for kr 400 per ansatt. Gaven er under kr 1 000 og kan derfor gis skattefritt til den ansatte så lenge bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Kr 400 per ansatt føres på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget. Beløpet skal ikke innrapporteres på de ansatte.

  Det nærmer seg jul og samme bedrift kjøper julegaver til sine ansatte for kr 800 per ansatt. Det er ikke gitt flere gaver til ansatte i løpet av året, slik at det nå vil være igjen kr 600 på den skattefrie 1000-lappen (kr 1 000 - kr 400). Kr 600 per ansatt føres på konto 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget og beløpet vil være skattefritt for den ansatte (skal ikke innrapporteres). Resterende kr 200 (kr 800 - kr 600) skal innrapporteres på den ansatte og bedriften fører kr 200 per ansatt på konto 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Den skattepliktige gaveverdien på kr 200 skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet (trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig).

  Stikkord:

  • ansatte unnslippe skatt på gaver,
  • arbeidsmetoder,
  • bedriftsjubileum,
  • blomster,
  • blomstergaver,
  • bryllup,
  • bryllupspresang,
  • bryllupspresanger,
  • buketter,
  • bårebukett,
  • forbedringsforslag,
  • forslagskasse,
  • gave,
  • gave til ansatte,
  • gaver,
  • gaver ansatte,
  • gaver ansattforhold,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gaver til ansatte,
  • giftemål,
  • gullklokke,
  • ideer,
  • jubileumsgave,
  • lang og tro tjeneste,
  • lojalitetsgave,
  • presentkort,
  • påskeegg,
  • skattefri gave,
  • vin,
  • blomsterbukett,
  • bukett,
  • arbeidsforhold,
  • presang,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • kmva,
  • sju,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  Fra selskapet - skattefrie gaver
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan