PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra selskapet - skattepliktige gaver

  Gaver til ansatte

  • D5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Temaet tar for seg reglene ved skattepliktige gaver, premier og rabatter til ansatte. Se eget tema for personalrabatter.

  Et arbeidsforhold kan defineres som et avtaleforhold mellom to parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) der arbeidstakeren forplikter seg til å utføre arbeid for arbeidsgiveren under arbeidsgivers ledelse, og hvor arbeidsgiveren har risikoen for at arbeidsinnsatsen resulterer i et arbeidsresultat. En person som jobber for egen regning og risiko regnes som selvstendig næringsdrivende og er ikke i noe arbeidsforhold.

  Lønn

  Alle gaver gitt til en arbeidstaker i et arbeidsforhold skal som hovedregel regnes som skattepliktig inntekt, og er derfor trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og opplysningspliktig. Verdien av en skattepliktig gave vil i alminnelighet måtte fastsettes ut fra hva det ville ha kostet arbeidstakeren å kjøpe vedkommende vare eller tjeneste selv, altså omsetningsverdien.

  Gaver som gis til den ansattes ektefeller eller barn, behandles som om gaven skulle vært gitt direkte til den ansatte.

  I BFU 2/18 kom Skattedirektoratet til at når et teater gir ut gratis personalbilletter til ansatte, vil dette bli ansett som fordel vunnet ved arbeid etter sktl. § 5-1 (1). Det kunne heller ikke anses som rimelig velferdstiltak, og kom derfor ikke inn under unntaket i sktl. § 5-15 (2) og FSFIN § 5-15-5 (1). Fordelen behandles derfor skattemessig som lønn, jf. skatteloven § 5-1 (1). Se mer om personalrabatter i eget tema.

  Noen eksempler på skattepliktige gaver og rabattordninger er:

  Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra 6. mai 2019 om rapporteringsplikten for skattepliktige gaver og rabattordninger samt verdsettelse av natyralytelsen.

  Se mer om skatteplikten i emnet gaver og tilskudd i arbeidsforhold i Skatte-ABC.

  Noen gaver kan allikevel gis skattefritt til arbeidstaker, se temaet om skattefrie gaver til ansatte fra selskapet.

  A-meldingen

  Gaver i ansattelsesforhold er etter hovedregelen skattepliktig for mottaker. Når gaven består av en gjenstand eller er et gavekort som ikke kan innløses i kontanter, skal gaven innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Dersom gaven er gitt som et pengebeløp elleri form av et gavekort som kan innløses i kontante, skal gaven innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

  Bokføring / Skatt

  Skattepliktige gaver som arbeidstaker mottar er fradragsberettiget for arbeidsgiver.
  Se Skatte-ABC.

  Gavekostnaden føres på konto 5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget.

  Stikkord:

  • ansettelsesforhold,
  • arbeidsforhold,
  • avskjedsgave,
  • bursdagsgave,
  • forbedringsforslag,
  • gave,
  • gaver,
  • gaver ansattforhold,
  • gaver fradragsberettiget,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gode forslag,
  • gratisbilletter,
  • julegave,
  • julegaver ansatte,
  • julekurv,
  • kinobilletter,
  • konfirmasjon,
  • matkurv,
  • pensjonist,
  • planter,
  • premiereise,
  • prosessforbedring,
  • salgsbelønning,
  • sluttgave,
  • sykdom,
  • teaterbilletter,
  • tjenestetid,
  • presang,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • omsetning,
  • arbeidsvederlag,
  • foretak,
  Fra selskapet - skattepliktige gaver
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan