PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fra selskapet - skattepliktige gaver

  Gaver til ansatte

  • D5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Temaet tar for seg reglene ved skattepliktige gaver og premier til ansatte.

  Et ansettelsesforhold kan defineres som et avtaleforhold mellom to parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) der arbeidstakeren forplikter seg til å utføre arbeid for arbeidsgiveren under arbeidsgivers ledelse, og hvor arbeidsgiveren har risikoen for at arbeidsinnsatsen resulterer i et arbeidsresultat. En person som jobber for egen regning og risiko regnes som selvstendig næringsdrivende og er ikke i noe ansettelsesforhold.

  Merverdiavgift

  Det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til ansatte (uavhengig av om gaven er skattepliktig eller ikke for mottaker). Se mval. § 8-3 (1) d.

  Lønn

  Alle gaver gitt til en arbeidstaker i et ansettelsesforhold skal som hovedregel regnes som skattepliktig inntekt, og er derfor trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og opplysningspliktig. Verdien av gaven settes til omsetningsverdien.

  Gaver som gis til den ansattes ektefeller eller barn, behandles som om gaven skulle vært gitt direkte til den ansatte.

  Se «Lønns-ABC 2014 -> Skattepliktige gaver og premier i arbeidsforhold».

  Noen gaver kan allikevel gis skattefritt til arbeidstaker, se tema «Gaver til ansatte -> Fra selskapet - skattefrie gaver».

  A-melding

  Gaver i ansattelsesforhold er etter hovedregelen skattepliktig for mottaker og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Bokføring / Skatt

  Skattepliktige gaver som arbeidstaker mottar er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Gavekostnaden føres derfor på konto 5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget.

  Stikkord:

  • ansettelsesforhold,
  • arbeidsforhold,
  • avskjedsgave,
  • bursdagsgave,
  • forbedringsforslag,
  • gave,
  • gave til ansatte,
  • gaver,
  • gaver ansatte,
  • gaver ansattforhold,
  • gaver fradragsberettiget,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gaver til ansatte,
  • gode forslag,
  • gratisbilletter,
  • julegave,
  • julegaver ansatte,
  • julekurv,
  • kinobilletter,
  • konfirmasjon,
  • matkurv,
  • pensjonist,
  • planter,
  • premiereise,
  • prosessforbedring,
  • salgsbelønning,
  • sluttgave,
  • sykdom,
  • teaterbilletter,
  • tjenestetid,
  • arbeidsvederlag,
  • presang,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • salg,
  • lønn,
  • selskap,
  • ansatt,
  Fra selskapet - skattepliktige gaver
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan