PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gaver fra forretningsforbindelser - skattepliktige

  Gaver til ansatte

  Lønn/Skatt

  Ansatte som mottar gaver fra forretningsforbindelser eller fra andre, der gaven tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1). Oppmerksomhetsgaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. er ikke skattepliktig for mottaker fordi gaven faller utenfor fordelsbegrepet i sktl. § 5-1 (1)).

  Oppgaveplikt

  Nye regler fra 1.1.2019:

  Det følger av skatteforvaltningsloven § 7-2 (2) at det er arbeidsgiver som har opplysningsplikt for skattepliktige gaver som den ansatte mottar i forbindelse med arbeidet selv om gaven gis fra andre enn arbeidsgiver selv. Dette krever at arbeidsgiver har rutiner som fanger opp slike gaver og sørger for å få informasjon fra de ansatte når de mottar slike gaver.

  Mottaker av gaven har en selvstendig plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i sin personlige skattemelding dersom arbeidsgiver ikke har gjort dette, se skatteforvaltningsloven § 8-2 (1) første punktum.

  Reglene frem til 1.1.2019:

  Det er forretningsforbindelsen (giver) som skal fordelsbeskatte den ansatte (mottaker), se skatteforvaltningsloven § 7-2 Om lønnsopplysninger mv. og temaet Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen. Mottaker har en selvstendig plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i sin personlige skattemelding dersom giver ikke har gjort dette, se skatteforvaltningsloven § 8-2 (1) første punktum.

  Se også "Vanlige spørsmål om skatteplikt på gaver og reiser" på Skatteetaten.no

  Stikkord:

  • arbeidsforhold,
  • avskjedsgave,
  • erkjentlighetsgave,
  • gave,
  • gave fra forretningsforbindelse,
  • gave til ansatte,
  • gaver,
  • gaver ansatte,
  • gaver i ansettelsesforhold,
  • gaver til ansatte,
  • gratisbilletter,
  • kinobilletter,
  • partoutkort,
  • takknemlighetsgave,
  • teaterbilletter,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • presang,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Gaver fra forretningsforbindelser - skattepliktige
  436 1429 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan