PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ikke skattemessig fradrag for selskapet

  Gaver til forretningsforbindelser

  • D7430 Gave, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Det er etter hovedregelen ikke skattemessig fradrag for kjøp av gaver til forretningsforbindelser. Som vist i konteringsboksen benyttes konto 7430 Gave, ikke fradragsberettiget.

  Skatt

  Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke skattemessig fradragsberettiget for giveren.

  Fradragsretten for gaver gitt til andre enn ansatte må bedømmes konkret i forhold til fradragsreglene i sktl. § 6-1 (1) mv. Selv om ytelsen er betegnet som gave, kan den i realiteten være et vederlag, reklamekostnad, representasjonskostnad, aksjeutbytte mv.

  Det er unntakt til hovedreglen. For vurdering av om gaven allikevel gir skattemessig fradrag for giver, se avsnittene nedenfor kalt Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet og Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet.

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Dersom bedriften driver virksomhet og omsetter samme type varer eller tjenester vil det være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøpet. Skal varen senere deles ut i reklameøyemed må bedriften beregne uttaksmva, se Uttak for utdeling i reklameøyemed.

  Eksempler på gaver og reklameutdeling som er avskåret fradragsretten er:

  • medaljer og diplomer for «lang og tro tjeneste»
  • gudmorpresang ved sjøsetting av skip, såkalt stabelavløpning
  • utdeling av varegjenstander (over bagatellmessig verdi, fmva. § 1-3-6) som ikke inngår i ordinært vareutvalg
  • en bilforretnings utdeling av blomster til kunder ved kjøp av ny eller brukt bil

  Unntak

  Det gis allikevel fradrag for inngående merverdiavgift hvis:

  Stikkord:

  • brennevin,
  • gavegjenstander,
  • gaver til forretningsforbindelser,
  • gaver til kunder,
  • julegave til kunde,
  • julekurv,
  • kinobilletter,
  • kundegave,
  • kundegaver,
  • kundepleie,
  • sprit,
  • teaterbilletter,
  • uttaksmoms,
  • brennvin,
  • presang,
  • representasjon,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • foretak,
  Ikke skattemessig fradrag for selskapet
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan