PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

  Gaver til forretningsforbindelser

  • D7420 Gave, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Gaver til kunder/forretningsforbindelser

  Maksimumsbeløp for skattefrie gaver/oppmerksomheter:

  Fom. 2016 Fom. 2015
  Gaver* kr 250 per gjenstand kr 240 per gjenstand
  Oppmerksomheter** kr 250 per tilfelle kr 240 per tilfelle

  * Gjelder gavegjenstander med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i FSSD § 6-21-5 (1). Se takseringsreglene § 2-3-6 tredje ledd. ** Gjelder oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter FSSD § 6-21-6 første punktum. Se takseringsreglene § 2-3-6 fjerde ledd.

  Gaver til forretningsforbindelser er fradragsberettiget i den utstekning de holder seg innenfor satsen fastsatt i takseringsreglene § 2-3-6.

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Unntak

  Skatt

  Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

  Det er under visse vilkår gitt skattemessig fradrag for enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser. Forutsetningene for skattefradrag er at kostnaden ikke kan overstige beløpet satt i takseringsreglene § 2-3-6 fjerde ledd, se FSSD § 6-21-6 første punktum. Gaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. kan gis skattefritt til forretningsforbindelser.

  Dersom verdien av oppmerksomheten er over beløpsgrensen er kostnaden ikke skattemessig fradragsberettiget, se undertema «Gaver til forretningsforbindelser -> Ikke skattemessig fradrag for selskapet».

  Ved oppmerksomhet i forbindelse med dødsfall er kostnad til kranser/bårebukett fradragsberettiget uten hensyn til beløpsgrensen som nevnt over, se undertema «Gaver til forretningsforbindelser -> Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall».

  Stikkord:

  • alkohol,
  • blomster,
  • blomstergave,
  • blomstergaver,
  • buketter,
  • firmagaver,
  • gave,
  • gavegjenstander,
  • gaver,
  • gaver forretningsforbindelser,
  • gaver kunder,
  • gaver til forretningsforbindelser,
  • gaver til kunder,
  • julegave,
  • julegaver kunder,
  • julekurv,
  • konfekt,
  • kundegave,
  • kundegaver,
  • kundepleie,
  • oppmerksomheter,
  • oppmerksomhetsgaver,
  • planter,
  • representasjon,
  • vin,
  • blomsterbukett,
  • bukett,
  • leasing,
  • arbeidsgiveravgift,
  • presang,
  • ks,
  • selskap,
  Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan