PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

  Gaver til forretningsforbindelser

  • D7420 Gave, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  Satser
  Gaver til kunder/forretningsforbindelser

  Maksimumsbeløp for skattefrie gaver/oppmerksomheter:

  Fom. 2017 Fom. 2016
  Gaver* kr 260 per gjenstand kr 250 per gjenstand
  Oppmerksomheter** kr 260 per tilfelle kr 250 per tilfelle

  * Gjelder gavegjenstander med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i FSSD § 6-21-5 (1). Se takseringsreglene § 2-3-5 tredje ledd.
  ** Gjelder oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter FSSD § 6-21-6 første punktum. Se takseringsreglene § 2-3-5 fjerde ledd.

  Gaver til forretningsforbindelser er fradragsberettiget i den utstekning de holder seg innenfor satsen fastsatt i takseringsreglene § 2-3-5.

  Satser

  Gaver til kunder/forretningsforbindelser

  Skatt

  Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

  Det er under visse vilkår gitt skattemessig fradrag for enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser. Forutsetningene for skattefradrag er at kostnaden ikke kan overstige beløpet satt i takseringsreglene § 2-3-5 fjerde ledd, se FSSD § 6-21-6 første punktum og (#link;{D4F1CE57-AAB1-4147-9218-DSkatte-ABC. Ved oppmerksomhet i forbindelse med dødsfall, se undertema «Gaver til forretningsforbindelser -> Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall».

  Gaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. kan gis skattefritt til forretningsforbindelser, se Skatte-ABC.

  Dersom verdien av oppmerksomheten er over beløpsgrensen er kostnaden ikke skattemessig fradragsberettiget, se undertema «Gaver til forretningsforbindelser -> Ikke skattemessig fradrag for selskapet».

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Unntak

  Stikkord:

  • alkohol,
  • blomster,
  • blomstergave,
  • blomstergaver,
  • buketter,
  • firmagaver,
  • gave,
  • gavegjenstander,
  • gaver,
  • gaver forretningsforbindelser,
  • gaver kunder,
  • gaver til forretningsforbindelser,
  • gaver til kunder,
  • julegave,
  • julegaver kunder,
  • julekurv,
  • konfekt,
  • kundegave,
  • kundegaver,
  • kundepleie,
  • oppmerksomheter,
  • oppmerksomhetsgaver,
  • planter,
  • representasjon,
  • vin,
  • blomsterbukett,
  • presang,
  • arbeidsgiveravgift,
  • bukett,
  • leasing,
  • ks,
  • selskap,
  Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet
  411 1378 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan