Ikke skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7420 Gave, fradragsberettiget
Debet

Gaver til forretningsforbindelser er fradragsberettiget i den utstekning de holder seg innenfor satsen fastsatt i takseringsreglene § 2-3-5.

Satser

Gaver til kunder/forretningsforbindelser

Skatt

Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

Det er under visse vilkår gitt skattemessig fradrag for enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser. Forutsetningene for skattefradrag er at kostnaden ikke kan overstige beløpet satt i takseringsreglene § 2-3-5 fjerde ledd, se FSSD § 6-21-6 første punktum og Skatte-ABC.

Dersom verdien av oppmerksomheten er over beløpsgrensen vil det ikke være skattemessig fradrag for selskapet.

Ved oppmerksomhet i forbindelse med dødsfall, se temaet Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall.

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

Unntak

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se MVA-håndboken om omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet
Stikkord: alkohol, blomster, blomstergave, blomstergaver, buketter, firmagaver, gavegjenstander, gaver til forretningsforbindelser, gaver til kunder, julegave, julegaver kunder, julekurv, konfekt, kundegave, kundegaver, kundepleie, oppmerksomheter, oppmerksomhetsgaver, planter, representasjon, vin, blomsterbukett, bukett, presang, blomster, arbeidsgiveravgift, representasjon, kommandittselskap, kundepleie, foretak

Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall

Skatteplikt for mottaker

Skattefrie gaver for mottaker