Ikke skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver - skattemessig fradrag for selskapet

Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

Oppmerksomhetsgaver ved dødsfall

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7420 Gave, fradragsberettiget
Debet

Temaet tar for seg skatte- og merverdiavgiftsbehandling av oppmerksomhetsgaver ved dødsfall.

Skatt

I forbindelse med oppmerksomhet ved dødsfall er kostnader til kranser/bårebukett mv. fradragsberettiget uten hensyn til beløpsgrensen i takseringsreglene § 2-3-5, jf FSSD § 6-21-6. Se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

Unntak

Det gis allikevel fradrag for inngående merverdiavgift hvis:

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se MVA-håndboken om omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet
Stikkord: begravelse, blomster, blomsterhilsen, buketter, båreblomster, bårebukett, bårekrans, gaver til forretningsforbindelser, gaver til kunder, kondolansebukett, kondolanser, krans, krans begravelse, kundegave, kundegaver, kundepleie, oppmerksomhet, oppmerksomhetsgave, blomsterbukett, bukett, blomster, presang, representasjon, kommandittselskap

Skatteplikt for mottaker

Skattefrie gaver for mottaker