PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet

  Gaver til forretningsforbindelser

  • D7329 Annen reklamekostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  Satser
  Gaver til kunder / forretningsforbindelser

  Maksimumsbeløp for fradragsberettigede gaver/oppmerksomheter:

  2017/2018 2016
  Gaver* kr 260 per gjenstand kr 250 per gjenstand
  Oppmerksomheter** kr 260 per tilfelle kr 250 per tilfelle

  * Gjelder gavegjenstander med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i FSSD § 6-21-5 (1). Se takseringsreglene § 2-3-5 tredje ledd.
  ** Gjelder oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter FSSD § 6-21-6 første punktum. Se takseringsreglene § 2-3-5 fjerde ledd.

  Det er ved enkelte tilfeller skattemessig fradrag og fradrag for merverdiavgift ved kjøp av reklamegjenstander. Temaet tar for seg hvilke.

  Satser

  Gaver til kunder/forretningsforbindelser

  Skatt

  Det gis skattemessig fradrag for reklamegjenstander som gis til andre enn ansatte på visse vilkår.

  Kostnaden er skattemessig fradragsberettiget dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • verdien per gavegjenstand ikke overstiger beløp satt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden.

  Se takseringsreglene § 2-3-5 tredje ledd og FSSD § 6-21-5 (1).

  Dersom ett eller flere av vilkårene over ikke er oppfylt er kostnaden ikke fradragsberettiget, tema Ikke skattemessig fradrag for selskapet.

  Dreier det seg om enkle oppmerksomheter til forretningsforbindelser der verdien ikke er over beløp satt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler § 2-3-5 fjerde ledd, er kostnaden fradragsberettiget, se temaet om oppmerksomhetsgaver til forretningsforbindelser som gir skattemessig fradrag for selskapet. Gaver av mindre verdi som f.eks. blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. kan gis skattefritt til forretningsforbindelser.

  Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi.

  Noen virksomheter har kampanjer rettet mot salgsrepresentanter (for eksempel selgerkonkurranser), forhandlere (eksempelvis butikksjef med størst økning i omsetning) og forbrukere (som konkurranse med svar på spørsmål, lage et slagord e.l.). Det avgjørende for fradragsrett for premier i slike konkurranser må her være i hvilken hensikt selskapet kjører disse kampanjene og hva man ønsker å oppnå. Etter en konkret vurdering kan dette anses som rene markedsføringsutgifter for selskapet.

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester som brukes i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Dersom bedriften driver virksomhet og omsetter samme type varer eller tjenester vil det være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøpet. Skal varen senere deles ut i reklameøyemed må bedriften beregne uttaksmva, se tema Uttak for utdeling i reklameøyemed.

  Unntak

  Det gis allikevel fradrag for inngående merverdiavgift hvis:

  Stikkord:

  • gave med logo,
  • gavegjenstander,
  • gaver til forretningsforbindelser,
  • gaver til kunder,
  • kundegave,
  • kundegaver,
  • logo,
  • reklamegave,
  • uttaksmoms,
  • presang,
  • kmva,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • reklameartikler,
  • foretak,
  Reklamegjenstander - skattemessig fradrag for selskapet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan