PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skatteplikt for mottaker

  Gaver til forretningsforbindelser

  • D7430 Gave, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt - AGA

  Skattepliktig

  Gaver som gis til forretningsforbindelser, der gaven tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig for mottaker, se sktl. § 5-1 (1). I slike tilfeller skal arbeidsgiver fordelsbeskatte mottaker, se skatteforvaltningloven § 7-2(2) og temaet Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen. Mottaker har allikevel selv plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i skattemeldingen dersom giver ikke har gjort dette.

  Er gaven gitt i 2018 eller tidligere er det giver, altså forretningsforbindelsen, som skal fordelsbeskatte mottakeren. Loven ble endret med virkning fra 1.1.2019.

  A-meldingen

  Gaver som er skattepliktig for mottaker skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Unntak

  Stikkord:

  • presang,
  Skatteplikt for mottaker
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan