PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skatteplikt for mottaker

  Gaver til forretningsforbindelser

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt - AGA

  Skattepliktig

  Gaver som gis til forretningsforbindelser, der gaven tydelig er gitt i forbindelse med mottakerens utdanning, arbeid eller virksomhet, er skattepliktig for mottaker, se sktl. § 5-1 (1). I slike tilfeller skal giver fordelsbeskatte mottaker, se skatteforvaltningloven § 7-2 Lønnsopplysninger mv. og temaet «Representasjon -> Fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen». Mottaker har allikevel selv plikt til å føre opp verdien av det som er mottatt i skattemeldingen dersom giver ikke har gjort dette.

  A-melding

  Gaver som er skattepliktig for mottaker skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Hovedregel er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver og varer og tjenester i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f.

  Unntak

  • verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6
  • varer utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, se «MVA-håndboken -> § 6-21. Utførsel av varer» pkt. Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, siste ledd

  Stikkord:

  • presang,
  Skatteplikt for mottaker
  329 1231 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan