PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gaver til forskning

  Gaver til organisasjoner

  • D7420 Gave, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Det blir gitt fradrag for gaver til forskning der instituttet oppfyller vilkårene i sktl § 6-42.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på tilskudd til forskning.

  Skatt

  Tilskudd til institutt som driver vitenskapelig forskning og/eller yrkesopplæring i samarbeid med staten er fradragsberettiget, se sktl. § 6-42 for ytterligere vilkår. Skatteetaten har lagt ut en liste over godkjente institusjoner som skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til etter disse reglene.

  Det er ingen begrensning for retten til skattemessig fradrag at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året.

  Stikkord:

  • forening,
  • gave,
  • gaver,
  • gaver fradragsberettiget,
  • gaver til organisasjoner,
  • institusjon,
  • presang,
  Gaver til forskning
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan