PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gaver til frivillige organisasjoner o.l.

  Gaver til organisasjoner

  • D7420 Gave, fradragsberettiget
  • D7430 Gave, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  Satser
  Gaver til frivillige organisasjoner

  Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, jf. sktl. § 6-50 og FSFIN § 6-50. Se «Godkjente frivillige organisasjoner - fradragsberettigede gaver» for liste over godkjente frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Gaven må være pengebeløp og minst kr 500 samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er kr 30 000 (2017) per år og kr 25 000 (2016) per år. Gaven(e) skal stå ferdig påført i selvangivelsens post 3.3.7. Beløpet skal ikke føres inn i selvangivelsen dersom dette ikke er påført, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen.

  Det ble vedtatt å innføre en hjemmel i skatteloven § 6-50 slik at Finansdepartementet får myndighet til å utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølging av vedtak av FNs sikkerhetsråd. Lovendringene trådte i kraft fra og med inntektsåret 2012.

  Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for giver hvis de er godkjent etter kriteriene i skatteloven § 6-50.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver til frivillige organisasjoner.

  Skatt

  Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for giver hvis de er godkjent etter kriteriene i skatteloven § 6-50. Det utarbeides en årlig liste for alle frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som godkjennes av likningsmyndighetene. Denne er å finne på «Godkjente frivillige organisasjoner - fradragsberettigede gaver».

  Den frivillige organisasjonen må levere oppgaver elektronisk til skatteetaten over hvem som har gitt gaver og hvor mye hver har gitt, se FSFIN § 6-50-3 (1). For begrensninger av pengegavens størrelse, se «Satser -> Gaver til frivillige organisasjoner».

  Fradragsretten gjelder for både personlig skattytere og virksomheter. Det er ingen begrensning for retten til skattemessig fradrag at skattyter må ha positiv alminnelig inntekt i året. Organisasjonene må selv søke skattekontoret om godkjenning.

  Stikkord:

  • gave,
  • gaver,
  • gaver fradragsberettiget,
  • gaver til frivillige organisasjoner,
  • gaver til organisasjoner,
  • hjelpeorganisasjoner,
  • ideelle,
  • ideelle organisasjoner,
  • livsynssamfunn,
  • pengegaver,
  • statskirken,
  • støttebeløp,
  • tilskudd,
  • trossamfunn,
  • veldedighet,
  • presang,
  Gaver til frivillige organisasjoner o.l.
  289 1175 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan