Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Frist

Omsetningsgrense

I skattemeldingen skal all merverdiavgiftspliktig omsetning fra jordbruk, hagebruk, gartneri, fiske og skogbruk. Omsetningen under kr 30 000 fra annen næring kan medtas i årsoppgaven, se mval. § 15-1 (3).

Unntak

Dersom omsetning fra annen næring enn innenfor primærnæringen går utover fastsatt grense på kr 30 000, skal omsetningen fra annen næring innrapporteres i alminnelig mva-melding. Vi gjør oppmerksom på at det iht. Skattedirektoratet beløpsgrensen for hva som innrapporteres fra annen næring i årsoppgaven for primærnæringen fortsatt er kr 30 000 selv om grensen for registrering i mva registeret er kr 50 000, se mval. § 2-1 (1).

Stikkord: salg, moms, mva

Frivillig registrering