PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av varetransport i utlandet

  Godstransport

  • D6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Kjøp av varetransport i utlandet er utenfor mva-området, se mval. § 1-2, og det foreligger ikke rett til fradrag for mva etter mval. § 8-1.

  For varetransport som kjøpes utenfor mva-området (utlandet) og som leveres direkte til en adresse i mva-området, eller motsatt, vil frakten i Norge være fritatt for mva, se mval. § 6-28. Dette gjelder også for lossing dersom dette blir gjort i direkte forbindelse med direktetransport til/fra utlandet.

  Stikkord:

  • distribusjonstjenester,
  • flybillett,
  • fraktkostnader,
  • godstransport,
  • godstransport på vei,
  • lossekostnader,
  • lossing,
  • luftfartøy,
  • transportkostnader,
  • utkjøring,
  • varetransport,
  • vognleie,
  • kostand,
  • omkostning,
  • idrett,
  • leasing,
  • erverv,
  Kjøp av varetransport i utlandet
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan