PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - innenlands varetransport

  Godstransport

  • D4060 Frakt, toll og spedisjon
  • D4160 Frakt, toll og spedisjon
  • D4260 Frakt, toll og spedisjon
  • D4360 Frakt, toll og spedisjon
  • D6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
  • D6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Innenlands varetransport er avgiftspliktige tjenester etter mval. § 3-1 og gir rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. Eksempler på tjenester det omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • Vare- og godstransport
  • Budtjenester
  • Penge- og verditransport

  Stikkord:

  • budbil,
  • budlevering,
  • busser,
  • distribusjonstjenester,
  • flybillett,
  • fraktkostnader,
  • godstransport,
  • godstransport på vei,
  • lossing,
  • luftfartøy,
  • spedisjon,
  • spedisjonskonstnad,
  • transportkostnader,
  • utkjøring,
  • vareforsendelser,
  • varetransport,
  • vognleie,
  • kostand,
  • omkostning,
  • idrett,
  • leasing,
  • erverv,
  Kjøp - innenlands varetransport
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan