Kjøp - innenlands varetransport

Kjøp av varetransport i utlandet

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av varetransport i utlandet er utenfor mva-området, se mval. § 1-2, og det foreligger ikke rett til fradrag for mva etter mval. § 8-1.

For varetransport som kjøpes utenfor mva-området (utlandet) og som leveres direkte til en adresse i mva-området, eller motsatt, vil frakten i Norge være fritatt for mva, se mval. § 6-28. Dette gjelder også for lossing dersom dette blir gjort i direkte forbindelse med direktetransport til/fra utlandet.

Stikkord: distribusjonstjenester, flybillett, fraktkostnader, godstransport, godstransport på vei, lossekostnader, lossing, luftfartøy, transportkostnader, utkjøring, varetransport, vognleie, kostand, omkostning, idrett, leasing, erverv

Salg og formidling

Salg og formidling til/fra utenfor MVA-området (kabotasje)

Transport av kjøretøy på fartøy