Kjøp - innenlands varetransport

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4060 Frakt, toll og spedisjon
Debet
4160 Frakt, toll og spedisjon
Debet
4260 Frakt, toll og spedisjon
Debet
4360 Frakt, toll og spedisjon
Debet
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
Debet
6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Innenlands varetransport er avgiftspliktige tjenester etter mval. § 3-1 og gir rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. Eksempler på tjenester det omfatter (listen er ikke uttømmende):

  • Vare- og godstransport
  • Budtjenester
  • Penge- og verditransport
Stikkord: budbil, budlevering, busser, distribusjonstjenester, flybillett, fraktkostnader, godstransport, godstransport på vei, lossing, luftfartøy, spedisjon, spedisjonskonstnad, transportkostnader, utkjøring, vareforsendelser, varetransport, vognleie, kostand, omkostning, idrett, leasing, erverv

Kjøp av varetransport i utlandet

Salg og formidling

Salg og formidling til/fra utenfor MVA-området (kabotasje)

Transport av kjøretøy på fartøy