PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg og formidling

  Godstransport

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Formidling av transporttjenester er mva-pliktig etter mval. § 3-1 og skal føres med alminnelig sats.

  Omfatter blant annet formidling av følgende tjenester:

  • Varetransport
  • Penge- og verditransport

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak fra hovedregelen (listen ikke er uttømmende):

  • Bagasje som passasjer tar med seg på reisen er en del av personaltransporttjenesten og skal ha 8 % (redusert sats) mens bagasje utover det vanlige og som det ytes ekstra betaling for vil bli ansett som varetransport og skal beregnes med 25 % utgående mva (alminnelig sats), se mval. § 3-1 og mval. § 5-1.
  • Baseselskaper (virksomhet som drives fra anlegg, kai og lignende) som mottar tjenester som lagring, lossing, transport etc. av varer for virksomheter i petroleumssektoren er fritatt for mva, se mval. § 6-32 (2).
  • Transport av varer direkte til utlandet er fritatt for mva, se mval. § 6-28 og fmva. § 6-28. Se også steget "salg og formidling - til/fra og utenfor MVA-området".

  Stikkord:

  • bil,
  • budbil,
  • budlevering,
  • budtjenester,
  • buss,
  • distribusjonstjenester,
  • ferger,
  • fly,
  • flytransport,
  • frakttjenester,
  • godstransport,
  • godstransport på vei,
  • jernbane,
  • luftfartøy,
  • provisjonsinntekt,
  • skip,
  • spedisjon,
  • tog,
  • transportoppdrag,
  • transportsentral,
  • utkjøring,
  • vareleveranser,
  • varetransport,
  • vognleie,
  • ferje,
  • idrett,
  • leasing,
  • omsetning,
  Salg og formidling
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan