PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av Goodwill

  Goodwill

  • D1080 Goodwill
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld ved kjøp av en virksomhet, se rskl. § 5-7. Ved kjøpstidspunktet innregnes goodwill i sin helhet og vil deretter bli avskrevet etter forventet levetid, se rskl. § 5-1 og rskl. § 5-3.

  Eksempel

  Goodwill er etter et oppkjøp beregnet til å bli NOK 100 000 og føres på følgende måte:

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1080 Goodwill 100 000
  Kredit konto 1920 Bankinnskudd [*] 100 000

  Stikkord:

  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • immaterielle,
  Førstegangsinnregning av Goodwill
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan