PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av goodwill

  Goodwill

  • D1080 Goodwill

  Goodwill separeres fra øvrige immaterielle eiendeler i virksomhetskjøp og føres på egen konto. Kjøpt goodwill skal balanseføres som immateriell eiendel under anleggsmidler.

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • goodwill,
  • immaterielle eiendeler,
  • konsernfusjon,
  • nedskrivning,
  • trekantfusjon,
  • nedskriving,
  • immaterielle,
  Førstegangsinnregning av goodwill
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan