Hva er goodwill?

Vurderingsregler

Negativ goodwill

Førstegangsinnregning av goodwill

Konto
1080 Goodwill
Debet

Goodwill separeres fra øvrige immaterielle eiendeler i virksomhetskjøp og føres på egen konto. Kjøpt goodwill skal balanseføres som immateriell eiendel under anleggsmidler.

Stikkord: goodwill, immaterielle eiendeler, forretningsverdi, immatrielle, imaterielle

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill