Kjøp av rettigheter til musikk

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7600 Lisensavgift
Debet

Vederlagsbyråene Gramo og Tono er organisasjoner som oppkrever og fordeler vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk når dette blir gjort i det offentlige rom. Innkrevingen av vederlaget er f.eks. fra radiostasjoner, kaféer, butikker, hoteller og andre som bruker innspilt musikk i offentlig fremføring.

Tono representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, mens Gramo representerer musikerne, artistene og plateselskapene. Det betyr at dersom du fremfører eller bruker musikk offentlig, må du ha avtale med begge organisasjonene.

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes merverdiavgift på vederlaget for salg av slike rettigheter, jf. mval. § 3-7 fjerde ledd. Det vil dermed ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift på slike kostnader.

Stikkord: gramoavgift, nedlastet musikk, nedlasting musikk, tonoavgift, utgifter til royalty, erverv

Salg av musikkrettigheter