Kjøp av rettigheter til musikk

Salg av musikkrettigheter

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Vederlagsbyråene Gramo og Tono er organisasjoner som oppkrever og fordeler vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk når dette blir gjort i det offentlige rom. Innkrevingen av vederlaget er f.eks. fra radiostasjoner, kaféer, butikker, hoteller og andre som bruker innspilt musikk i offentlig fremføring.

Tono representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, mens Gramo representerer musikerne, artistene og plateselskapene. Det betyr at dersom du fremfører eller bruker musikk offentlig, må du ha avtale med begge organisasjonene.

Merverdiavgift

Omsetning av opphavsmannens egne kunstverk og opphavsretten til egne kunstneriske verk er unntatt fra merverdiavgiftsloven jf. mval. § 3-7 fjerde ledd. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

Unntaket må ses i sammenheng med lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv.(åndsverkloven). Se mer om dette i MVA-håndboken.

Stikkord: gramo, inntekt, royalty, tono, omsetning