PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Godtgjørelse av hjemmekontorkostnader

  Hjemmekontor

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnKun opplysningsplikt

  Gjelder de tilfeller der arbeidsgiver dekker kostnadene ved hjemmekontor for en ansatt.

  Et hjemmekontor skal være et eget/egne rom i den ansattes hjem som kun brukes i yrkessammenheng av arbeidstaker/arbeidstakers ektefelle. Dersom en ansatt har innredet og bruker et område i f.eks. en stue eller et soverom til hjemmekontor, vil ikke en slik ordning kunne behandles etter reglene for hjemmekontor.

  Dekker arbeidsgiver hjemmekontorkostnadene for en ansatt, må det vurderes om dette er leieinntekter eller utgiftsgodtgjørelse. For en redegjørelse av grensen mellom leieinntekt og utgiftsgodtgjørelse, se «Lønns-ABC 2014 -> Grensedragning mellom hjemmekontor og ordinært leieforhold», «Skatte-ABC 2016/17 -> Bolig - fritaksbehandling» pkt. 16 og «Skatte-ABC 2016/17 -> Bolig - hjemmekontor mv.» pkt. 4.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradragsrett for godtgjørelse av kostnader til hjemmekontor for en arbeidstaker. Se «Merverdiavgiftshåndboken -> 8-3. § 8-3. Andre begrensninger i fradragsretten» første ledd bokstav g.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver utbetaler utgiftsgodtgjørelse som ikke gir overskudd, er dette skattefritt opp til en beløpsgrense som er satt i takseringsreglene § 1-3-26. Det er ikke noe krav at den ansatte leverer dokumentasjon for å få denne skattefrie godtgjørelsen.

  Dekker arbeidsgiver kostnader utover denne beløpsgrensen, skal den ansatte levere signert dokumentasjon på kostnadene og arbeidsgiver må deretter vurdere om dekningen gir overskudd for den ansatte. Foreligger det ikke noe overskudd, kan beløpet utbetales trekkfritt, se sktbf. § 5-6-13 (1).

  Selv om den ansatte bare har bodd i huset deler av året eller har hatt hjemmekontorordningen en del av året, kan den ansatte få en skattefri utbetaling for hele minstebeløpet.

  Skattefri utgiftsgodtgjørelse skal innrapporteres på a-meldingen. Utbetales mer enn det som dekker de faktiske utgiftene, slik at det foreligger et overskudd, skal dette overskuddet innrapporteres fullt ut som lønn, se sktbf. § 5-6-14. Se også sktbf. § 5-6-13 (2) for behandling av godtgjørelsen ved forskuddsbetaling. Kostnader som gjelder den ansattes/ektefelles arbeid med renhold av hjemmekontoret kan ikke inngå i utgiftsgodtgjørelsen.

  Det finnes egne regler for hjemmekontor for:

  A-melding

  Utbetales det kontorgodtgjørelse som ikke gir overskudd er dette skattefritt opp til beløpsgrensen i takseringsreglene § 1-3-26 og skal innrapporteres på a-meldingen som Utgiftgodtgjørelse - Annet.

  7 kroner

  Jf skattebetalingsforskriften § 5-6-15 kan det utbetales utgiftsgodtgjørelse med fast beløp pr time, uke, måned eller år, og som tilsammen ikke overstiger kr syv pr arbeidsdag. Denne utgiftsgodtgjørelse kan arbeidsgiver holde utenfor beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

  Stikkord:

  • 7 kr regel,
  • 7 kroner regel,
  • fradrag hjemmekontor,
  • godtgjørelse hjemmekontor,
  • hjemmekontor,
  • hjemmekontor sats,
  • hjemmekontor standardfradrag,
  • kontorkompensasjon,
  • leie hjemmekontor,
  • merverdiavgift hjemmekontor,
  • sju kroner regel,
  • standardfradrag hjemmekontor,
  • standardfradraget,
  • vasking,
  • moms,
  • mva,
  • leasing,
  • Kostand,
  • sju,
  • kostnad,
  • kost,
  Godtgjørelse av hjemmekontorkostnader
  305 1211 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan