Krav om HMS kort

Bestilling av HMS-kort

Du kan lese om hvordan du søker om HMS-kort for renholdsvirksomheter på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Virksomheten plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstakeren før søknad om HMS-kort sendes.

Kjøp av HMS-kort