PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Honorar til utenlandske artister

  Honorar til utenlandske artister

  • D6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  • LønnSkatteplikt - Trekkplikt

  Generelt

  Honorer til utenlandske artister som opptrer i Norge skal etter artistskatteloven § 1 beskattes. Hvis bookingen blir foretatt igjennom et norsk bookingbyrå, tar den norske agenten seg normalt av beregningen av artistskatten. Men hvis bookingen blir foretatt igjennom en utenlandsk agent eller i direkte kontakt med artisten, må arrangøren beregne og innbetale artistskatt.

  Den som engasjerer den utenlandske artisten skal melde fra om dette via skjema RF-1091 "Melding fra arrangør/Plassutleier om artister" til Sentralskattekontoret. Dette skal gjøres tre uker før arrangementet finner sted.

  På bakgrunn av innsendt skjema RF-1091, vil arrangør motta skjema RF-1092 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker, som er en oppgjørsblankett. RF-1092 skal fylles ut, skatten skal beregnes, skattetrekket skal avsettes og innbetales av den trekkpliktige. Skatten skal betales innen syv dager etter at artisten har mottatt sitt honorar.

  Beregning og innbetaling av artistskatt må holdes adskilt fra vanlig lønnsrapportering, og opplysninger om slike betalinger skal derfor ikke med på a-meldingen.

  NB! Dersom den utenlandke artisten er skattemessig bosatt i Norge skal honoraret innrapporteres på a-meldingen, se «A-meldingen -> Utenlandsk artist».

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes merverdiavgift av vederlag på kjøp av slike tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-7. Det vil dermed ikke være aktuelt med fradrag for merverdiavgift på slike honorarer.

  Skatt

  Når artistskatten skal beregnes, gjøres dette etter artistskatteloven § 3.

  Skattetrekket gjøres etter artistskatteloven § 7 og er satt til 15 prosent.

  Eksempel på beregning av artistskatt
  En festival booker en utenlandsk artist som skal ha 200 000 kr for å opptre på festivalen og bookingen blir foretatt igjennom en utenlands agent. Artisten har dokumenterte reisekostnader på kr 10 000 og kostkostnader på kr 2 000. Den utenlandske agenten skal ha 30 000 kr for å booke oppdraget. Artisten får fradrag for kostnadene som er pådratt i forbindelse med opptreden og artistskatten skal beregnes av nettobeløpet, altså:

  (200 000-10 000-2000-30 000)*15% = 23 700 kr.

  Arrangøren skal altså trekke og innbetale kr 23 700 i artistskatt.

  Som det en nevnt i artistskatteloven § 3, forutsetter denne beregningen av artisten dekker kostnadene selv.

  Bokføring

  Artistens honorar kan bokføres på følgene måte:

  Bokføring av faktura fra artist:

  Debet Kredit Beløp Forklaring

  Konto 6790 Annen fremmed tjeneste

  Konto 2400 Leverandørgjeld kr 200 000 Artistens honorar

  Betaling av faktura

  Debet Kredit Beløp Forklaring
  Konto 2400 Leverandørgjeld kr 200 000 Utligning av reskontro
  Konto 1920 Bankinnskudd kr 176 300 Betaling til artist
  Konto 1920 Bankinnskudd kr 23 700 Betaling til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

  Stikkord:

  • artistskatt,
  • honorar musikere,
  • honnorar,
  Honorar til utenlandske artister
  413 1369 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan