PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  Til brukt i romutleie virksomhet og tilleggstjenester - mva fradrag

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for innkjøp til bruk i romutleie, se mval. § 8-1. Innkjøp til bruk i forbindelse med salg av tilleggstjenester som tilbys som et naturlig ledd i den avgiftspliktige romutleien, gir også rett til fullt fradrag i mva.

  Eksempler som gir rett til fullt fradrag:

  • Innkjøp av inventar til bruk i avgiftspliktig romutleie gir full rett til fradrag, se mval. § 8-1
  • Innkjøp av toalettpapir, rengjøringsmidler etc. til bruk i hotellvirksomheten ol. gir rett til fullt fradrag, se mval. § 8-1
  • Skiheis/slalåmbakke anses å være persontransport, se mval. § 5-3, og hotellet vil ha fullt fradrag for anskaffelser såfremt de er til bruk i hotellets avgiftspliktige virksomhet, se mval. § 8-1
  • Utleie av båter, skiutstyr etc. gir rett til fradrag, se mval. § 8-1
  • NRK-lisens gir rett til fradrag i mva i hotellets avgiftspliktige virksomhet såfremt det ikke er til velferdsformål, se mval. § 8-1, se mval. § 5-7 og mval. § 8-3 (1) d
  • Innkjøp av lyd- og lysanlegg til virksomhet som selger billetter til diskotek, pianobar ol. se mval. § 8-1

  Til brukt i tilleggstjenester - ikke mva fradrag

  Merverdiavgift

  Det foreligger enkelte unntak fra hovedregelen om fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader innkjøpt til bruk i forbindelse med aktivitetstilbud. I følgende tilfeller vil det ikke være fradragsrett (listen er ikke uttømmende):

  • Når aktiviteter selges i forbindelse med avgiftspliktig romutleie, det ytes særskilt vederlag for aktiviteten og omsetning av aktiviteten isolert sett er unntatt fra merverdiavgift. Dette kan f.eks. gjelde når det selges billetter som gir adgang til:
   • svømmebasseng
   • trimrom
   • badstue
   • golfbane (greenfee)
   • tennisbane
   • stand-up show
   • konserter
  • Velferdsformål gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d

  Stikkord:

  • hygieneartikler,
  • håndklær,
  • håndsåpe,
  • hånkler,
  • lisensavgift,
  • lisenser,
  • lisenskostnader,
  • såpe,
  • toalettartikler,
  • kmva,
  • kostand,
  • omkostning,
  • erverv,
  • kommandittselskap,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan