PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • D1250 Inventar
  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for innkjøp til bruk i romutleie, se mval. § 8-1. Utgifter til aktivitetstilbud, som omsettes som et naturlig ledd i avgiftspliktig romutleie gir rett til fullt fradrag i mva. Eksempler som gir rett til fullt fradrag:

  • Innkjøp av inventar til bruk i avgiftspliktig romutleie-tjeneste gir full rett til fradrag, se mval. § 8-1
  • Innkjøp av toalettpapir, rengjøringsmidler etc. til bruk i hotellvirksomheten ol. gir rett til fult fradrag, se mval. § 8-1
  • Skiheis/slalåmbakke anses å være persontransport, se mval. § 5-3, og hotellet vil ha fullt fradrag for anskaffelser såfremt den er til bruk i hotellets avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1
  • Utleie av båter, skiutstyr etc. gir rett til fradrag det kreves særskilt vederlag for tjenesten, se mval. § 8-1
  • Sauna og solarium gir rett til fradrag dersom det kreves særskilt vederlag for tjenesten, se mval. § 8-1
  • NRK-lisens gir rett til fradrag i mva i hotellets avgiftspliktige virksomhet såfremt det ikke er til velferdsformål, se mval. § 8-1, se mval. § 5-7 og mval. § 8-3 (1) d
  • Innkjøp av lyd- og lysanlegg til virksomhet som selger billetter til diskotek, pianobar ol. se mval. § 8-1

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak fra hovedregelen ( listen er ikke uttømmende):

  • Aktivitetstilbud som ikke omsettes som et naturlig ledd i avgiftspliktig romutleie og det ytes særskilt vederlag. Utøvelse av idrettsaktiviteter er unntatt mva, se mval. § 3-8 (2), og hotellet får normalt ikke fradrag når det tas særskilt betaling fra gjestene, se mval. § 5-5 (3).
  • Velferdsmål gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d
  • Det foreligger ikke rett til fradrag til virksomhet som selger billetter for rett til å overvære visse underholdningstjenester f.eks. stand-up show, konsert etc., se mval. § 3-7.

  Stikkord:

  • feriebolig,
  • feriehus,
  • hoteller,
  • hygieneartikler,
  • hytteutleie,
  • håndklær,
  • håndsåpe,
  • hånkler,
  • lisensavgift,
  • lisenser,
  • lisenskostnader,
  • motel,
  • pensjonater,
  • pensjonspriser,
  • såpe,
  • toalettartikler,
  • kmva,
  • leasing,
  • Kostand,
  • hytte,
  • ks,
  • kjøp,
  • kostnad,
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan