Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Til brukt i romutleie virksomhet og tilleggstjenester - mva fradrag

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for innkjøp til bruk i romutleie, se mval. § 8-1. Innkjøp til bruk i forbindelse med salg av tilleggstjenester som tilbys som et naturlig ledd i den avgiftspliktige romutleien, gir også rett til fullt fradrag i mva.

Eksempler som gir rett til fullt fradrag:

 • Innkjøp av inventar til bruk i avgiftspliktig romutleie gir full rett til fradrag, se mval. § 8-1
 • Innkjøp av toalettpapir, rengjøringsmidler etc. til bruk i hotellvirksomheten ol. gir rett til fullt fradrag, se mval. § 8-1
 • Skiheis/slalåmbakke anses å være persontransport, se mval. § 5-3, og hotellet vil ha fullt fradrag for anskaffelser såfremt de er til bruk i hotellets avgiftspliktige virksomhet, se mval. § 8-1
 • Utleie av båter, skiutstyr etc. gir rett til fradrag, se mval. § 8-1
 • NRK-lisens gir rett til fradrag i mva i hotellets avgiftspliktige virksomhet såfremt det ikke er til velferdsformål, se mval. § 8-1, se mval. § 5-7 og mval. § 8-3 (1) d
 • Innkjøp av lyd- og lysanlegg til virksomhet som selger billetter til diskotek, pianobar ol. se mval. § 8-1

Til brukt i tilleggstjenester - ikke mva fradrag

Merverdiavgift

Det foreligger enkelte unntak fra hovedregelen om fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader innkjøpt til bruk i forbindelse med aktivitetstilbud. I følgende tilfeller vil det ikke være fradragsrett (listen er ikke uttømmende):

 • Når aktiviteter selges i forbindelse med avgiftspliktig romutleie, det ytes særskilt vederlag for aktiviteten og omsetning av aktiviteten isolert sett er unntatt fra merverdiavgift. Dette kan f.eks. gjelde når det selges billetter som gir adgang til:
  • svømmebasseng
  • trimrom
  • badstue
  • golfbane (greenfee)
  • tennisbane
  • stand-up show
  • konserter
 • Velferdsformål gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d
Stikkord: hygieneartikler, håndklær, håndsåpe, hånkler, lisensavgift, lisenser, lisenskostnader, såpe, toalettartikler, kmva, kostand, omkostning, erverv, kommandittselskap

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom