Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6410 Leie inventar
Debet

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på leie av inventar og utstyr til bruk i hotell og overnattingsvirksomheten, se mval. § 8-1. Dette gjelder bl.a. for leie av betal-TV.

Stikkord: betal tv, betalingstv, betalings-tv, pay tv, pay-tv, fjernsyn, pay-tv, betalings-tv, leasing, innventar, kommandittselskap

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom