PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av kioskvarer

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
  • MVA31 - utgående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Salg av matvarer, drikke, sjokolade etc. er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-2 og se fmva. § 5-2-5 (1) og (3).

  Unntak

  Det foreligger noen unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Tobakksvarer skal føres med alminnelig sats, se mval. § 5-2 (3) og § 3-1.
  • Alkoholholdige varer skal føres med alminnelig sats, se mval. § 5-2 (3) og § 3-1.
  • Aviser er fritatt fra loven, se mval. § 6-1.
  • Minibar er iht. Skatt Midt-Norges brev av 04.12.2008 et selvstendig serveringssted og dette medfører at alminnelig sats skal benyttes ut fra minibaren. I tillegg skal drikkevarer som inneholder mer 0,7 volumprosent alkohol som omsettes fra minibaren legg alminnelig sats til grunn, se mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • feriebolig,
  • feriehus,
  • hoteller,
  • hytteutleie,
  • matvarer,
  • moms middels sats,
  • motel,
  • mva middels sats,
  • pensjonater,
  • pensjonspriser,
  • sjokolade,
  • mva,
  • leasing,
  • salg,
  • hytte,
  • tv,
  • ks,
  • moms,
  433 1412 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan