PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Utleie av møte- og konferanselokaler er mva-pliktig med redusert lav sats, se mval. § 5-5 (2). Dette gjelder også når utleien av møte- og konferanselokalene inkluderer servering av underordnet art. Servering av underordnet art skal i slike tilfeller beregnes med lav sats. Tilleggsytelser som ytes med hovedtjenesten og som utgjør en naturlig del av denne tjenesten, skal beregne mva i tråd med sats for hovedytelsen selv om varen/tjenesten isolert sett er frittatt/unntatt for mva, se mval. § 5-5 (3).

  For utleie av møte- og konferanselokaler hvor servering ikke er av underordnet art, skal det beregnes merverdiavgift med alminnelig sats i tråd med mval. § 3-1 for serveringstjenesten.

  Stikkord:

  • konferanser,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • møtelokaler,
  • møterom,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • leasing,
  • kommandittselskap,
  Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan