PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

  Hotell- og annen overnattingsvirksomhet

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Utleie av møte- og konferanselokaler er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-5 (2). Dette gjelder også i tilfeller hvor utleie av møte- og konferanselokaler med servering av underordnet art. Servering av underordnet art skal beregnes med redusert sats. Tilleggsytelser som ytes med hovedtjenesten og som utgjør en naturlig del av denne tjenesten skal beregne mva i tråd med sats for hovedytelsen selv om varen/tjenesten isolert sett er fritt/unntatt for mva, se mval. § 5-5 (3).

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Utleie av møte- og konferanselokaler hvor servering ikke er av underordnet art skal serveringstjenesten beregne mva med alminnelig sats i tråd med mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • feriebolig,
  • feriehus,
  • hoteller,
  • hytteutleie,
  • konferanser,
  • moms lav sats,
  • motel,
  • mva lav sats,
  • møtelokaler,
  • møterom,
  • pensjonater,
  • pensjonspriser,
  • mva,
  • leasing,
  • hytte,
  • ks,
  • moms,
  Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan