PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Internett- og telefonbruk på rommet

  Hotellopphold

  • D6900 Telefon
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag for bruk av telefon og internett i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Det foreligger noen forutsetninger for å kunne hevde rett til fradrag:

  • Avgiftspliktig omsetning fra hotell med forskjellige satser må være spesifisert og summert hver for seg, se bff. § 5-1-5. Dette gjelder f.eks. romutleie med redusert sats og telefonbruk med høy sats
  • Mva må være spesifisert i fakturaen for å kunne hevde rett til fradrag, se mval. § 15-10 (1).

  Bokføring

  Dersom kostnaden relaterer seg til nettilgang på hotellet, kan f.eks. konto 6907 Datakommunikasjon benyttes.

  Stikkord:

  • telefon mva,
  • telefonregning,
  • tlf,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Internett- og telefonbruk på rommet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan