Hvitvasking

Ny hvitvaskingslov i 2018

Hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og andre veiledninger

Kontantforbudet

Kundetiltak

Indikatorliste for mistenkelige transaksjoner

Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner for regnskapsførere og revisorer. Indikatorene skal ikke være allment tilgjengelige. Listen er derfor kun tilgjengelig for Revisorforeningens medlemmer og Regnskap Norges medlemmer.

Listen skal være et hjelpemiddel for revisor og regnskapsfører i oppfølging av pliktene etter hvitvaskingsloven. For å bli oppmerksom på forhold som kan indikere kriminalitet er det viktig at revisorer og regnskapsførere har kunnskap om egne kunder. Forhold rundt kunden eller transaksjoner som oppleves som unormalt er den viktigste indikatoren.

Indikatorlisten er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. NTAES er lokalisert hos ØKOKRIM i Oslo med deltakere fra politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten. Innholdet i listen er drøftet med Revisorforeningen, medarbeidere i kontrolletatene og politi- og påtalemyndigheten med erfaring fra området.

Stikkord: indikatorliste mistenkelige transaksjoner, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, kommandittselskap, kvit

Oversikt over utsatt land

Andre aktuelle verktøy og artikler