PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Dugnader som har et tilfeldig preg eller et ubetydelig omfang regnes ikke som næringsvirksomhet og er ikke avgiftspliktig. Eksempler på aktiviteter som faller utenfor mva-plikten i henhold til SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" (listen er ikke uttømmende):

  • Sporadisk innsamling av papir, flasker ol.
  • Medlemmers dugnadsinnsats for organisasjonen
  • Næringsdrivende som yter vederlagsfrie tjenester på veldedig grunnlag
  • Utleie av arbeidskraft for utførelse av undervisningstjenester

  Unntak

  Det foreligger unntak til hovedregelen om at dugnad er unntatt fra avgiftsplikten. Dette gjelder blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • I tilfeller hvor innsamling av papir, flasker ol. får et mer profesjonelt preg, rutinemessig innsamling og betalt arbeidshjelp kan tjenesten bli omfattet av avgiftsplikten.
  • Påtar organisasjonen seg et fast løpende oppdrag som utføres over en lengre periode f.eks. utdeling av reklamemateriell vil dette bli ansett som ledd i næring.

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidsutleie,
  • forening,
  • fotball,
  • frivillig arbeid,
  • håndball,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrettsforening,
  • korps,
  • medlemskontingent,
  • mva foreninger,
  • pølser,
  • vafler,
  • nye,
  • medlemsavgift,
  • sport,
  • medlemskontigent,
  • leasing,
  • kontingent,
  • mva,
  Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan