Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Dugnader som har et tilfeldig preg eller et ubetydelig omfang regnes ikke som næringsvirksomhet og er ikke avgiftspliktig. Eksempler på aktiviteter som faller utenfor mva-plikten i henhold til SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" (listen er ikke uttømmende):

  • Sporadisk innsamling av papir, flasker ol.
  • Medlemmers dugnadsinnsats for organisasjonen
  • Næringsdrivende som yter vederlagsfrie tjenester på veldedig grunnlag
  • Utleie av arbeidskraft for utførelse av undervisningstjenester

Unntak

Det foreligger unntak til hovedregelen om at dugnad er unntatt fra avgiftsplikten. Dette gjelder blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • I tilfeller hvor innsamling av papir, flasker ol. får et mer profesjonelt preg, rutinemessig innsamling og betalt arbeidshjelp kan tjenesten bli omfattet av avgiftsplikten.
  • Påtar organisasjonen seg et fast løpende oppdrag som utføres over en lengre periode f.eks. utdeling av reklamemateriell vil dette bli ansett som ledd i næring.
Stikkord: arbeidsassistanse, arbeidsutleie, frivillig arbeid, mva foreninger, leasing, merverdiavgift, moms, nye

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver