PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelle innkjøp

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • D4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Veldedige, ideelle og allmennyttige organisasjoner er som hovedregel unntatt fra avgiftsplikten iht. mval. § 3-12 og mval. § 3-13 og har dermed ikke rett til fradrag etter mval. § 8-1.

  Unntak

  På generelt grunnlag vil det foreligge rett til fradrag for ideelle organisasjoner (herunder veldedige og allmennyttige organisasjoner) så fremt de utfører avgiftspliktig virksomhet. Har organisasjonen plikt til å beregne og betale mva, har den også fradrag for mva som er påløpt i forbindelse med den mva-pliktige av virksomheten, se mval. § 8-1. Se også registreringskravene i undertema "Ideelle organisasjoner og foreninger". Eksempler på slike tilfeller (listen er ikke uttømmende):

  • De to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn er mva-pliktig med 8 % og har dermed rett til fradrag for sine innkjøp etter mval. § 8-1.
  • I en situasjon hvor en organisasjon driver avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning av kioskvarer så har organisasjonen rett til fradrag i mva for den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

  Nødhjelpsaksjoner

  Ved kjøp av varer som innen to måneder etter levering føres ut av mva-området til bruk i nødhjelpsaksjoner gis det refusjon av den inngående merverdiavgiften, se mval. § 10-4 (1), fmva. § 10-4-1 og tollforskriften § 4-23-2.

  Stikkord:

  • drakter,
  • fotball,
  • håndball,
  • idrettsutstyr,
  • ispose,
  • kjegler,
  • mva foreninger,
  • tape,
  • teip,
  • vester,
  • sport,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • erverv,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan