PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ideelle organisasjoner - Unntak

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Ideelle organisasjoner er paraplyen som omfatter både veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner samt andre organisasjoner og foreninger, f.eks. politiske partier, fag- og yrkesorganisasjoner. Unntakene som kun gjelder for veldedige og allmennyttige organisasjoner er behandlet i flere steg i dette temaet, mens dette steget vil fokusere på unntaket for de ideelle organisasjonene.

  Unntakene fra mva-plikten gjelder (listen er ikke uttømmende):

  • Ideelle organisasjoner er unntatt fra mva-plikten for omsetning av tjenester til enheter/avdelinger innenfor samme organisasjon, se mval. § 3-12 (4) og mval. § 3-13 (2). Forutsetninger for unntaket er at tjenesten er tilknyttet den ideelle virksomheten, vederlaget for tjenesten må være basert på hel eller delvis kostnadsdekning, tjenesten kan ikke tilbys til andre enheter enn organisasjonen og tjenestene kan ikke overføres til et annet rettssubjekt utenfor organisasjonen.
  • Ideelle organisasjoners omsetning av varer og tjenester er unntatt fra mva-plikt når vederlaget er i form av medlemskontingent, forutsatt at kontingenten dekker varer og tjenester som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet, se mval. § 3-13 (1).
  • Omsetning av tjenester i form av rett til å være til stede på enkeltstående idrettsarrangement under visse forutsetninger, se mval. § 3-8 (1).
  • Omsetning av rett til å utøve idrettsaktiviteter, se mval. § 3-8 (2)

  Stikkord:

  • idrettsforening,
  • idrettslag,
  • mva foreninger,
  • sport,
  • idrettsorganisasjon,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Ideelle organisasjoner - Unntak
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan